Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
Wojciech Opielewicz

 
WYSZUKIWARKA
 
Strona główna
Witam serdecznie na stronie poświęconej mojej kancelarii. Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny. Została stworzona po to by umożliwić Państwu podjęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Ze strony mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty i właściwie przygotować się do wizyty oraz zapoznać się z prowadzonymi licytacjami ruchomości i nieruchomości.
 
Kontakt   Wzory dokumentów

Komornik Sądowy
przy SR dla Wrocławia-Krzyków
Wojciech Opielewicz

ul. Joachima Lelewela 6a/3 
53-505 Wrocław
NIP: 886-134-06-35
Telefon: 71 342 59 15 (pn.-czw. 8:00-12:00)
Fax: 71 342 59 15 w. 13
e-mail: wroclaw4@komornik.pl

Godziny przyjęć interesantów zostały podane
w zakładce "Kontakt"

Nr rachunku: Pekao S.A.
45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

 
Wniosek wierzyciela o wyborze komornika.
Wniosek egzekucyjny o opróżnienie lokalu - eksmisja.
Wniosek o podwyższenie alimentów.
Wniosek wierzyciela o poszukiwania majątku dłużnika.
Wzór wniosku KM.
Wzór wniosku w sprawie o świadczenia alimentacyjne.
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
 
 
Licytacje
18 lutego 2016 o godzinie 14:45,
nieruchomości, działki
19 lutego 2016 o godzinie 11:00,
pojazdy, osobowe
19 lutego 2016 o godzinie 11:40,
pojazdy, osobowe
   
 
  Copyright © 2016, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.