• Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
  Wojciech Opielewicz

  Budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, budynki usługowo-przemysłowe, działki, grunty orne, pojazdy, elektronika, maszyny, sprzęt komuterowy, AGD, RTV

 • Wnioski i wzory dokumentów

  Wniosek wierzyciela o wyborze komornika.
  Wniosek egzekucyjny o opróżnienie lokalu - eksmisja.
  Wniosek o podwyższenie alimentów.
  Wniosek wierzyciela o poszukiwania majątku dłużnika.
  Wzór wniosku KM.
  Wzór wniosku w sprawie o świadczenia alimentacyjne.

 • Licytacje
  Wojciech Opielewicz

  Witam serdecznie na stronie poświęconej mojej kancelarii. Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny. Została stworzona po to by umożliwić Państwu podjęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Ze strony mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty i właściwie przygotować się do wizyty oraz zapoznać się z prowadzonymi licytacjami ruchomości i nieruchomości.

Nieruchomości

Budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, budynki usługowo-przemysłowe, działki, grunty orne

Ruchomości

Pojazdy, elektronika, maszyny, sprzęt komuterowy, AGD, RTV

Witam serdecznie na stronie poświęconej mojej kancelarii. Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny. Została stworzona po to by umożliwić Państwu podjęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Ze strony mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty i właściwie przygotować się do wizyty oraz zapoznać się z prowadzonymi licytacjami ruchomości i nieruchomości.


Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl,
oficjalnej stronie komornika http://w.opielewicz.ikomornik.pl/ na stronie Domu Aukcyjnego http://www.dawro.pl oraz http://www.ikomornik.pl/